Trách nhiệm của ENAGIC với môi trường

Nếu không bảo vệ môi trường thì không thể đạt được cuộc sống khỏe mạnh, thoải mái cho con người. Điều quan trọng là phải nhận thức được môi trường và góp phần bảo tồn nó. Vì lý do này, Tập đoàn Enagic đã áp dụng triết lý quản lý, “Sức khỏe đích thực cho thế giới”, theo đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm góp phần bảo vệ “sức khỏe con người” và “Cải thiện môi trường toàn cầu”. Với tư cách là thành viên của xã hội, chúng tôi liên tục nỗ lực “tuân thủ” và “cải thiện chất lượng”, xem xét nhu cầu về môi trường và an toàn cho thế hệ tiếp theo.

Hướng dẫn về Hành động An toàn và Môi trường

1.

Chúng tôi sử dụng những vật liệu ít ảnh hưởng đến môi trường.

2.

Chúng tôi làm việc để giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải.

3.

Chúng tôi nỗ lực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng nhằm ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu.

4.

Tất cả chúng ta — mỗi nhân viên và ban quản lý cam kết tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến môi trường và an toàn.

5.

Bằng cách đào tạo kỹ lưỡng cho nhân viên của mình, chúng tôi nâng cao nhận thức của họ về các vấn đề môi trường và an toàn, nhờ đó có thể ngăn ngừa được các tai nạn liên quan đến môi trường và công việc.

6.

Chúng tôi tìm kiếm sự cải tiến liên tục, đặt ra các mục tiêu và mục tiêu về môi trường để gửi báo cáo định kỳ.

Chúng tôi tha thiết yêu cầu tất cả nhân viên và đối tác kinh doanh của chúng tôi hiểu và ủng hộ các nguyên tắc trên mà chúng tôi sau đây sẽ cung cấp cho công chúng.

Hironari Ohshiro, CEO Enagic International, Inc