Enagic USA tự hào là thành viên của Hiệp hội Bán hàng Trực tiếp, một hiệp hội chỉ dành cho các thành viên tiếp thị trực tiếp có uy tín cao.

Hiệp hội Bán hàng Trực tiếp (DSA) là hiệp hội thương mại quốc gia dành cho các công ty mang lại cơ hội kinh doanh cho những người bán hàng độc lập để tiếp thị và bán sản phẩm và dịch vụ, thường là bên ngoài cơ sở bán lẻ cố định. Enagic International là thành viên có uy tín tốt. Chỉ có khoảng 200 công ty là thành viên của hiệp hội có uy tín cao này.

TIẾP THỊ DỰA TRÊN CON NGƯỜI

Enagic tin vào sức mạnh của những con người làm việc chăm chỉ và độc lập.

Đó là lý do tại sao toàn bộ chiến lược tiếp thị của chúng tôi đều dựa trên mô hình bán hàng trực tiếp. Các nhà phân phối trong HBM (Tiếp thị dựa trên con người) này giới thiệu khách hàng mới cho công ty và kiếm tiền hoa hồng.

Sức mạnh của Marketing truyền miệng

Khi bạn tìm thấy thứ gì đó mà bạn yêu thích, bạn sẽ giới thiệu nó cho người khác.

Kangen Water® tạo ra những kết quả sâu sắc trong cuộc sống con người, đến nỗi việc khách hàng của chúng tôi chia sẻ lợi ích của nó với các thành viên khác trong gia đình, bạn bè, hàng xóm và cộng sự là điều đương nhiên. Tập đoàn Enagic tin rằng họ nên được nhận phần thưởng vì điều đó.

Chuyển lợi nhuận trở lại phân phối

Kangen theo tiếng Nhật có nghĩa là “trở về cội nguồn”.

Trong quá khứ, các nhà bán buôn và bán lẻ chiếm tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh lớn nhất. Enagic muốn chuyển lợi nhuận này TRỞ LẠI cho lực lượng phân phối đang làm việc chăm chỉ cho chúng tôi với triết lý “TRỞ VỀ CỘI NGUỒN”.

Chúng tôi tin rằng chiến lược này là cách kinh doanh hiệu quả và công bằng nhất trong nền kinh tế ngày nay, vì nó mang lại cơ hội bình đẳng cho những ai muốn xây dựng sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình.