Tôi rất vinh dự được thăng chức lên 6A2, tích lũy những kinh nghiệm quý báu và học hỏi tầm quan trọng của việc làm việc nhóm thông qua những thử thách. Cuộc sống mang đến nhiều thăng trầm khác nhau, nhưng sự kiên trì sẽ dẫn đến phần thưởng.

Jones Seyfried
Best Seller Enagic 2012, Enagic Toronto Canada

Biết ơn cơ hội từ anh Ohshiro và công ty, và biết ơn đội nhóm của tôi và tất cả các đối tác Kangen đã hỗ trợ tôi.

Debbie Kübel-Sorger
Seller, Enagic New York

Cảm ơn Enagic và ông Oshiro vì đã mang sản phẩm tuyệt vời này đến Canada

Donald Simpson
Sell Leader Enagic Canada, Enagic Toronto Canada

Là một bà nội trợ điển hình, tôi đã khám phá ra một nền tảng và cơ hội tuyệt vời với Enagic. Với sự hỗ trợ không ngừng của đội ngũ, tôi đã đạt được một thứ hạng tăng và đạt doanh số một triệu

Chow Mei Yun
Best Seller Enagic Hong Kong, Enagic Hong Kong

Testimonials Carousel

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?